1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลชมเชย การตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลชมเชย การตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ระดับจังหวัด
3 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้รับโล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัล สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เข้ารับรางวัล "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ระดับปฐมวัย ลำดับที่ 7 ของประเทศ
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รับรางวัลในกิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ระดับปฐมวัย สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
7 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมโครงการ Road Safety for Youth สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
10 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 105” ประจำปีการศึกษา 2565
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565
12 สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
13 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณ์การศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2566
14 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ปกครองส่งเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566
15 ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
16 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 6
17 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 5
18 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 5
19 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 4
20 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 3

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @warincity


จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting