1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวรับสมัครงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประชาสัมธ์พันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
3 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีประสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลากรในสังกัดเทศบาลศรีเมืองใหม่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษแลพกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์กรการบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
6 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
8 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
9 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
10 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting