1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวรับสมัครงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
51 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป วัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
52 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
53 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
54 การรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย
55 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
56 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
58 รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
59 กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
60 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting