1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวรับสมัครงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
2 รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
4 ประกาศเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
6 ประกาศแงค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567
7 ประกาศเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง
10 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลืือกสรรเป็นพนักงานจ้าง



Secured by Siteground Web Hosting