1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวรับสมัครงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
2 ประกาศแงค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัรบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(กองช่าง)
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(กองช่าง)
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งทั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
9 ประกาศเทศบาลตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting