1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 พิธีบวงสรวงศาลปู่เดชเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567
22 พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2567
23 กิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ
24 พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้ารดน้ำและขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
25 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2567
26 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมรับฟังการแนะนำโครงการ USAID Enhnace
27 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567
28 โครงการอบรมให้ความรู้หลักการบริหารจัดการที่ดีในการให้บริการสาธารณะ เพื่อบรรลุสู่เมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567
29 เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
30 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
31 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
32 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (MOBILE UNIT) ของกรมการปกครอง
33 องค์การ USAID เข้าแนะนำโครงการ Enhance แผนการดำเนินงานในจังหวัดอุบลราชธานี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ
34 เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานด้านการให้บริการทะเบียนฯและบัตร เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง
35 โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
36 ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
37 สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมิน การบริหารจัดการของถิ่น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – Centric Governance Performance Tool)
38 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการซึ่งด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
39 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 เน้นย้ำยึดหลัก "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" ในการแก้ปัญหาประชาชนในท้องถิ่น
40 ต้อนรับ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting