1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
521 ข่าวดารา
522 ท่านอนปลอดโรค
523 ราคานำ้มันและทองคำ
524 การจำนำข้าว
525 ข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
526 ข่าวสด ศอ.บต.ส่งเสริมภาษามาลายู
527 พยากรณ์อากาศ
528 เทศบาลเมืองสระบุรีเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานเทศบาลฯ
529 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานเทศบาลฯ
530 คณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2556 เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนฯ
531 ทม.วารินชำราบร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหาราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
532 ทม.วารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสระแก้ว
533 เทศบาลเมือวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ
534 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีเททององค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
535 คณะทำงานจากสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
536 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล และกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2556
537 นายกเทศมนตรีนำพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Dayเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2556
538 เทศบาลเมืองวารินฯทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดช เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
539 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
540 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.เสาเล้า จ.กาฬสินธุ์

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting