1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
521 เทศบาลเมือวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ
522 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีเททององค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
523 คณะทำงานจากสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
524 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล และกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2556
525 นายกเทศมนตรีนำพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Dayเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2556
526 เทศบาลเมืองวารินฯทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดช เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
527 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
528 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.เสาเล้า จ.กาฬสินธุ์
529 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จ.ชัยภูมิ
530 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2556 กับทางจังหวัดอุบลราชธานี
531 ประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
532 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพนทอง จ.กาฬสินธุ์
533 กิจกรรมงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2554
534 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556
535 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบปิดทองพระหัตถ์

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting