1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เบื้องต้นรอบแรก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล
3 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเสวนาในเวทีสานพลังภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาประเด็น “ความร่วมมือในการจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมอุบล”
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
6 โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมการส่งเสริมและยกระดับการประเมิน LPA ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference
8 ประชุมคณะทำงาน ปรับปรุง ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ.2640
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
10 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2566
11 พิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2566 วันที่2
12 พิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี2566
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จากจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
14 ประชุมคณะกรรมพิจารณาตรา ทบทวน ปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566
15 ประชุมคณะกรรมพิจารณาปรับปรุงและทบทวนภารกิจในการให้บริการปะชาชน
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2565
17 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
18 ประชุมเตรียมรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
19 นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด รวมน้ำใจให้กาชาดจังกวัดอุบลราชธานี

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting