1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองช่างสุขาภิบาล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ JCM (Joint Crediting Mechanism : กลไกเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดก๊าสเรือนกระจกโดยการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น)
2 กิจกรรมกำจัดวัชพืชและปรับปรุงพื้นที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะลำคำก้อม ชุมชนกุดเป่งหมู่ที่ 6
3 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จากจังหวัดศรีสะเกษ ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
4 กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำในลำน้ำกุดปลาขาว
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ลำน้ำกุดปลาขาว
6 นศ.วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 นศ.วิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 เทศบาลคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดการขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในโครงการความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
9 ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จากจังหวัดสกลนคร เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จากจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2566
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
13 ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลเมืองวารินชำราบ
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมดำเนินการเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กุดปลาขาว
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ผ่านการประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA : 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี 2566
16 ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาแผนงานโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ทสจ.อุบลราชธานี และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
18 ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
20 เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จากจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

หมู่บ้านยั่งยืน


กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting