1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
2 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายให้โควตาเข้าเรียนเป็นแพทย์ไทย STAM2002 แก่บุตรหลานของบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาล
4 ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
5 ประกาศเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารและสายงานการสอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
6 ประกาศเทศบาลตำบลตาลสุม รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
8 ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับโอน(ย้าย)ข้าราชการพรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
9 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
10 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่3) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ)
11 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
12 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
13 ประกาศเทศบาลตำบลตาลสุม เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตาลสุม
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
15 ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
17 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
18 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting