1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
142 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
143 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
144 เรื่อง การสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
145 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
146 เรื่อง ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
147 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
148 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
149 เรื่อง พายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
150 เรื่อง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local performance assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๐
151 เรื่อง ขอความร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
152 เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
153 เรื่อง ขอส่งข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
154 เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์
155 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และการรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง
156 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
157 เรื่อง เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
158 เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
159 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตให่มา"
160 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting