1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 พิธีพระราชทานปริญยาบัตรม.อุบล ปีการศึกษา 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลอกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า
3 ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนและแก้ไขข้อมุลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9-15 ธันวาคม 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนและแก้ไขข้อมุลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
9 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายให้โควตาเข้าเรียนเป็นแพทย์ไทย STAM2002 แก่บุตรหลานของบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาล
11 ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
12 ประกาศเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารและสายงานการสอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
13 ประกาศเทศบาลตำบลตาลสุม รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
15 ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับโอน(ย้าย)ข้าราชการพรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
16 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
17 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่3) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ)
18 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
19 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
20 ประกาศเทศบาลตำบลตาลสุม เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตาลสุม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting