1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
4 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายให้โควตาเข้าเรียนเป็นแพทย์ไทย STAM2002 แก่บุตรหลานของบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาล
6 ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
7 ประกาศเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารและสายงานการสอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
8 ประกาศเทศบาลตำบลตาลสุม รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
10 ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับโอน(ย้าย)ข้าราชการพรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
11 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
12 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่3) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ)
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
14 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
15 ประกาศเทศบาลตำบลตาลสุม เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตาลสุม
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
19 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
20 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting