1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
4 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยเทศกาลบุญบั้งไฟ ปี 2566
6 แจ้งเตือนการลดระดับน้ำเขื่อนปากมูล
7 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
9 ประกาศสำนักที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
10 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
11 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธษนี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี
12 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
13 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลห้วยเรือ พ.ศ.2566
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
15 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลน้ำยืน พ.ศ.2566
16 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
17 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
18 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
19 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข พ.ศ.2566
20 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ พ.ศ.2566

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting