1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การบริหารราชการของเทศบาลและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
2 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
4 แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
6 ประกาศการใช้ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2561
8 เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
9 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2560
10 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559
11 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
12 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
Secured by Siteground Web Hosting