1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566
22 การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
23 การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565
24 แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับของรางวัล
25 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
26 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่12 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่1/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
27 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสันติสุข ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว)
30 ขอส่งบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาม้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565
31 ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
32 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง อาทิตย์ที่ 21 ส.ค.2565 เปิดรับสมัครระหว่าง 11-15 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
34 ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัตรสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
35 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566
36 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนร่วมงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
37 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัักงานจ้าง
38 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิม
39 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลดฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญญาเมือง (Traffy Fondue)
40 องค์การบริหารส่วนจำบลโนนก่อ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting