1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีซานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลดล็อต)
42 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
43 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี นักกีฬาเพาะกายชาย ทีมชาติไทย คว้าเหรียญ "ซีเกมส์ 2021"
44 โครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ และสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
45 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
46 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3"
47 การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
48 ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวัดป่าชุมชนแห่งชาติ
49 วารสารวิชาการศาลปกครอง (วารสารสี่เดือน ออกปีละ 3 เลื่ม)
50 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตพบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
51 การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2565(แจงนับ)
53 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2565
54 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565
55 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโรค (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี 2565
56 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี 2565
57 การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
59 ประกาศเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ
60 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting