1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช่าพื้นที่ดินราชพัสดุ
2 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
3 ผลการการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565
4 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีพ.ศ.2566 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566
5 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
6 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566
7 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
8 โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธษรณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องแจ้งแผนการแขวนประตูระบายน้ำ (ยกบานพันน้ำ)เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย เพื่อให้น้ำไหลตามธรรมชาติ
9 การประชุมประชสคมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเสียในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ
10 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566
11 การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
12 การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565
13 แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับของรางวัล
14 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่12 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่1/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
16 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสันติสุข ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว)
19 ขอส่งบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาม้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565
20 ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting