1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 82-4430 (รหัส ช 002-51-008) , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน บบ 2919 อบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เครื่องตบดิน (รหัส ช.056-48-0002) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เลื่อยยนต์) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย (รหัส ช.472-64-0046) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart Tv จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ปบ 420-51-0005 และ ปบ 420-63-0026 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บต 6953 อบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เครื่องสูบน้ำ ปบ 055550026 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 6227 อบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ทะเบียน 81-6570 อบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหัวเจาะกระแทก (รหัส ช058510002) 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 81-6965 อบ , 13 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สีพร้อมทำปกเข้าเล่มรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยภายหลังน้ำลด เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี2566 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด มีความประสงค์จะขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยภายกลังน้ำลด ปี 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ ทะเบียน ส.055620016 และส.055620017 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่ ชุมชนลับแล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง ขนาด 550 วัตต์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ วก 462540001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสกรีนติดสติ๊กเกอร์แบบเอาท์ดอร์และป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting