1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายและเดินสายเสียงตามสายใหม่พร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ชุมชนวัดผาสุการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายสติ๊กเกอร์สกรีนติดฟิวเจอร์บอร์ด และป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการวารินฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ชะลอสูงวัย ชีวายืนยาว ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ภาพป้ายไวนิล ป้ายไวนิลตืดโครงการไม้อัด และป้ายสติ๊กเกอร์สกรีนติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 83-0503 (รหัส ช 002-56-0010) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้วยสื่อสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้วยสื่อสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตจ 7584 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting