1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน ผก 3349 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ภาพและทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 2 กาญจนาภิเษก (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถทะเบียน 81-6965 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ตค 2189 , จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กง 6800 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูง ทะเบียน ส.100600004 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันนธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกข์น้ำ ทะเบียน 81-6571 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นข 2998 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรลอัพประชาสัมพันธ์และสแตนดี้จุดคัดกรองแระชาสัมพันธ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องขูดขนหมูพร้อมอ่างลวก ทะเบียน ส.081490001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายและเปลี่ยนยูนิตฮอน์น ชุมชนวัดวารินทราราม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบสายนำสัญญาณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting