1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โครงการพัฒนาบริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บกิ่งไม้ ทะเบียน 82-2632 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บก่งไม้ ทะเบียน 82-4427 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัวรัสโคโรนา (Covid 19) ผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันที ฯ จำนวน 2 ราย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน กจ 3509 , 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน ผจ 3347 , 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถกู้ภัย 2 หมายเลขทะเบียน 82-4085 อบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย หมวกดับเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถน้ำ1 ทะเบียน 83-8233 อบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถโตโยต้า บต 6953 อบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting