1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากำจัดยุง-แมล โครงการป้องกันและคงบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 36 ขวด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายจุดเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่ และติดตั้งลำโพงฮอน์น พร้อมยูนิต ชุมชนหาดสวนสุข 1 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 22 ถังโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง เสียงตามสายตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting