1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์หรือLED ขาวดำ โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิยาาสตร์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธษรณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธษรณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธษรณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่พร้อมติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ชุมชนหนองตาโผ่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค-0175 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน บต 6775 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 18 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ค.417-63-0002) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์จ่ายไฟของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ หมายเลข วก 550610013 ประจำห้องกองยุทธศษสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 40-0188 อบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการเลือกกรรมการชุมชน ประจำปี 2565
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00X2.00 เมตร จำนวน 28 ป้าย โครงการเลือกกรรมการชุมชน ประจำปี 2565
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไนิล
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting