1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-9173 จำนวน 4 รายการ
183 ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา จ้างขยายเดินสายสัญญาณเสียงตามสายพร้อมติดตั้งลำโพงฮอน์นพร้อมยูนิตชุมชนหนองบก ร
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยยนต์ ส.068610002, ส.068290001, ส.068620003, ส.068620004, ส.068620006 และ ส.068620005
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7390, 83-9173, 83-6171 รถเก็บกิ่งไม้ 82-2632, รถยนต์ปิคอัพ กง6800 และรถแทรกเตอร์ ตจ 77
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ทะเบียน ส.442620038, ส.4426200039, ส.442620045, ส.442620040, ส.44620041, ส.711580012, ส.44620043
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-4430 อบ จำนวน 1 รายการ
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 1 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้า รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงญ้า (รหัส ข 441-62-001)
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง 1,000 วัต ประจำที่หอประชุมประชาวาริน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
203 ประกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกสิบล้อเพื่อดำเนินการบรรทุกดินในการดำเนินการทำดินด้านทิศใต้ บ่อ C , 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหน้าแปลนยึดเสื้อปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055600023 , 3 รยการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะเชื่อมยางรถทะเบียน ตฒ-7964,ตง-6395,83-2136 , 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน 83-3340,82-0137,83-4312 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผซื้ออะไหล่ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 05551004 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting