1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตง 6395 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน ผจ-1338,83-4312 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน 83-3340 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน 83-3340 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องดักขยะอัตโนมัติ ชส 005510005 , 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตค-2187 , 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน 83-2136 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ตค-0174, 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสายไฟฟ้าแรงต่ำเครื่องสูบน้ำชะขยะ ภายใต้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าตัดต้นไม้ ทะเบียน 82-2153 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ตค 2189 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสายพานยกหมูขึ้นแทงคอ ส.074440001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขูดขนหมูพร้อมอ่างลวก ส.081490001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่องรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส้วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นที่ว่าง
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถตัดหญ้า รหัส ช 441620001) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting