1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
6421 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6422 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๖๙๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6423 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนม วัสดุเครื่องเขียนและของเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6424 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ตู้ ทะเบียน นข 563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6425 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6426 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6427 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6428 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6429 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6430 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6431 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6432 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6433 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6434 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6435 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6436 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6437 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6438 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6439 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6440 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6441 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6442 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ อสค.และ อสม.บัดดี้ต่างวัย ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6443 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร โครงการ อสค.และ อสม.บัดดี้ต่างวัย ศูนย์ บริการสาธารณสุขแห่ง ที่๒ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6444 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6445 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6446 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6447 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6448 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6449 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการบริการผู้ป่วยเบื้อต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6450 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนสำหรับเก็บเอกสาร โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting