1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตค 2186 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นรถทะเบียน ตฒ 7964 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นรถทะเบียน ตง 6395 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นรถทะเบียน 83-2136 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510005 , 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510006 , 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตง-432 , 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกสิบล้อ เพื่อดำเนินการบรรทุกดินในการดำเนินการทำคันดิน ด้านทิศเหนือ บ่อ B โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510001 , 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรทางเข้าโครงการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมถนนทางเข้าโครงการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
108 ประผลผู้ชนะการเสนอราคาจักซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565-มีนาคม 2565)
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขทะเบียน วก.516590007 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปะยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950,83-6172,รถบรรทุกน้ำ 81-6571 และรถแทรกเตอร์ ตจ 77 จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting