1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
32 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2561
33 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
34 รายงานผลการปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting