1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สถิติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


# รายการหัวเรื่อง
1 สถิติิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2 สถิติิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
3 สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
4 กำหนดเกผณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้ิเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
6 สถิตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 สถิติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
Secured by Siteground Web Hosting