1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 ขอความร่วมมือ ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
162 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว
163 ข้อกำหนดออกตามความในม.9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1
164 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์โควิด-19
165 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในราชอาณาจักร
166 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19
167 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
168 ประกาศ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กักตัวอยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน
169 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดเวลาและรูปแบบการบริการของร้านอาหาร
170 ระยะโรค และวิธีตรวจแล็ป Covid-19
171 รู้ทันCovid-19 แยกตัวเอง 14 วัน ต้องอยู่อย่างไร?
172 7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ต้านภัยCovid-19
173 ประกาศคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
174 สถานการณ์โควิด19ในประเทศไทย
175 โควิด-19 รู้ทันป้องกันได้!
176 เปิดTimeline !! อาการของผู้ติดเชื้อ Covid-19
177 ระดับผู้สัมผัสใกล้ชิดต่อผุ้ป่วย หรือเข้าข่ายติดเชื้อ Covid-19
178 ระดับการระบาดของโรคในไทย และองค์การอนามัยโลก
179 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนทางการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ยกเว้นด่านถาวรช่องเม็ก
180 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting