1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
42 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
43 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการในตำแหน่งที่ว่าง
44 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล
45 คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบในกองการศึกษา
46 คำสั่ง การมอบอำนาจในการปฏบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
47 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
48 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting