1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ส่งคำสั่งและขอเชิญร่วมประชุม
2 ร่างแผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี2566
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 แบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่อง การให้บริการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
6 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 ผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์การมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 ผลการติดตามแผนปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565
11 แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
12 แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2566
13 รายงานความคิดเห็นของประชาชนทางออนไลน์ ประจำปี 2566
14 โครงการนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2566
15 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมการมีส่วนร่วมของประชาชน
16 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งแรก เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 และตั้งคณะทำงาน 4 ชุดเพื่อช่วยงานด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
17 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Secured by Siteground Web Hosting