1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หมู่บ้านยั่งยืน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2567
2 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 532/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
3 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
4 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
5 ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
6 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
7 ขอรายงานผลการปะชุมเพื่อขับเคลื่อนและจัดทำรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
8 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)Secured by Siteground Web Hosting