1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
2 ขอเชิญร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖ รอบ
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
4 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลังไทยสร้างครอบครัย ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช
5 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
6 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) ประจำปี 2567
8 แผนการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชน เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
9 ประกาศเตือน! พายุฤดูร้อนช่วงระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567
10 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ห้ามเผาเด็ดขาด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567 ฉบับที่ 2/2567
11 มาตรการฉุกเฉินยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี 2567
12 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
13 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ ปี 2567 เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
14 แผนปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2567
15 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง)
16 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การประชันโฉมสาวงาม เพื่อคัดเลือกเป็นเทพีสงกรานต์ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
17 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
19 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับเพิ่มเติม)
20 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 358 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting