1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 การประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
22 สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
23 ทม.วารินชำราบ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556
24 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
25 งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
26 ปลัดดวลนายก! ในการแข่งขันฟุตบอลสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมความสัมพันธ์นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
27 สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดการสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 ยินดีต้อนรับผู้เช้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่3/2556
29 ประชุมคณะนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจ.อุบลฯ เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
30 สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3/2556 วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2556
32 ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดสัมมนาทางวิชาการฯ
33 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2556
Secured by Siteground Web Hosting