1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์โดยรอบในทุกเดือน และการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เดือน มีนาคม
2 กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีโซเคิล เปลี่ยนขยะเหลือใช้เป็นกองบุญ
3 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์โดยรอบในทุกเดือน และการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เดือนกุมภาพันธ์
4 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เดือนมกราคม
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
6 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗Secured by Siteground Web Hosting