1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แจ้งข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2566
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที1/2566
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566Secured by Siteground Web Hosting