1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

อำเภอวารินชำราบมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการดำรงชีพ (อุทกภัย) ปี 2564 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสวัสดิการและสังคม

 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์​ นันทบุรมย์​ ปลัดอำเภอ​หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง​ ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการดำรงชีพ (อุทกภัย) ปี 2564 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ หอประชุมประชาวาริน

Read Article

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2565

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ วัดวารินทราราม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read Article

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2565

สำนักปลัดฯ

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล  คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2565

Read Article

พิธีบวงสรวงศาลปู่เดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน

สำนักปลัดฯ

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลปู่เดช บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 181 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting