1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมเพื่อจัดเตรียมรองรับการประเมินการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักปลัดฯ

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อจัดเตรียมรองรับการประเมินการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 2 (การประเมินเชิงลึก)

Read Article

ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read Article

ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทีมพี่เลี้ยงและครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมายตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมเจตต์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทีมพี่เลี้ยงและครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมายตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้เดินทางมามอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ ครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนแสนสำราญ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5ส Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2565

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5ส Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปี 2565

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 104 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting