1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

สภาเทศบาล

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ


Read Article

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่พนักงาน 7-11,พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 และประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่พนักงาน 7-11,พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 และประชาชนทั่วไป

Read Article

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์แยกกักตัว หรือศูนย์พักคอยชุมชนกุดเป่ง ม. 16

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขต 3 และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์แยกกักตัว หรือศูนย์พักคอยชุมชนกุดเป่ง ม. 16

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดการศูนย์ดูแลโควิดชุมชนอำเภอวารินชำราบ "เพิ่มทองอินทร์บริรักษ์ " แก่อำเภอวารินชำราบ

สำนักปลัดฯ

 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล, นางสาวสุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนให้แก่ทางอำเภอวารินชำราบ

Read Article

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สวนพระยาประทุมเทพภักดี (หอชมเมืองวารินชำราบ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 95 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting