1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย)มาดำรงในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และวิศวกรโยธาปฎิบัติการ

กองการเจ้าหน้าที่

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลที่รับโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งยังเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 2 ราย

Read Article

ประชุมชี้แจงสรุปรายละเอียดจากการตรวจสอบงบการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting

กองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง, และนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงสรุปรายละเอียดจากการตรวจสอบงบการเงิน

Read Article

ประชุมรับฟังชี้แจงรายละเอียดทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

กองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้เข้าการประชุมรับฟังชี้แจงรายละเอียดทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบการวิจัย "การยกระดับและเพิ่มขีดความามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษาหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @warincity


จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting