1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำแก่กลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 19.00น. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้นำพนักงานทำความสะอาดภาคสนาม ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาความสะอาดของตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อปรึกษาและหารือการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี2564

สำนักปลัดฯ

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ออกเตือน ผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ออกเตือน ผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 253 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting