1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดการประชุมรายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อรองรับการจัดทำรายงานผ่านระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E - Manifest)

Read Article

ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง ได้ดำเนินการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

Read Article

คณะคุณลัดดา นิธิวาสิน ได้นำถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 400 ชุด

งานป้องกันฯ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน คณะคุณลัดดา นิธิวาสิน ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ชุมชนดีงาม ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนสุข 1 ชุมชนท่าบ้งมั่ง และ ชุมชนลับแล

Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


จุดติดตั้งCCTVข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

Who's Online

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting