1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

บรรยากาศจับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565

กองคลัง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการจับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ 1 . รางวัลผู้เสียภาษีโดดเด่น : ผู้ที่ชำระภาษีสม่ำเสมอต่อเนื่อง 2. รางวัลสิงห์ปืนไว : ผู้ที่ชำระภาษีอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการแจ้ง / ประเมิน 3. รางวัลความร่วมมือดีเยี่ยม : ผู้ที่ไม่เคยร่วมมือจ่ายภาษีมาก่อน แต่ปี 2565

Read Article

โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รุ่นที่ 1

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างสุขภาพ 3อ 2ส 1ฟ 2น โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รุ่นที่ 1  พนักงานเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2565

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

สำนักปลัดฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นางปิยะพร ศรีวิไล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

Read Article

กิจกรรมตรวจสุขภาพแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามสิทธิประกันสังคม

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 167 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting