1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้โอวาทนักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ครั้งที่ 38 ประจำปี2567
2 ร่วมพิธีเชิญต้นเทียนอำเภอวารินชำราบขึ้นประดิษฐานบนรถเทียน และเทเทียนหล่อยอดต้นเทียน
3 นโยบายสนับสนุนสอนว่ายน้ำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ หลักสูตรและวิธีการสอนว่ายน้ำที่ถูกต้อง
4 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2567
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการค่ายธรรมะต้านสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
6 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมพี่อาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
7 อบรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สู่อาเชียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 2
8 อบรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สู่อาเชียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 1
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
10 ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
11 พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประกวดผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567
13 ภาพบรรยากาศการซ้อมผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567
14 ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 2
15 ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 1
16 นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการนิเทศกำกับติดตามและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
17 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี 2567
18 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการประชันโฉมสาวงาม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แลนำเสนอความพร้อมทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
20 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2566
กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting