1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการเสวนาเวที Poverty Forum : คน(จน) ที่อยู่อาศัย กับ ภัยพิบัติ สานพลังคนอุบลฯ ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม
2 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2566
3 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
4 คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ชุมชนที่ประสบอุทกภัย
5 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
6 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 คณะวุฒิสภาฯ ลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนลับแล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 เทศบาลนครนนทบุรี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนวัดวารินทราราม ชุมชนลับแล และชุมชนกุดปลาขาว
9 ยงสงวนกรุ๊ป ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มอบถุงยังชีพแก่ประผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 เชิญสิ่งของพระราชทาน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
11 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคมและมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 140 ชุด
12 คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยชุมชนหาดสวนยา
13 อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 "ธารน้ำใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม" นำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
14 บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 503 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนวัดวาริน และชุมชนกุดปลาขาว
15 บริษัท TD ตะวันแดง ร่วมกับ ร้านถูกดีมีมาตรฐานรุ่งเรืองการค้า 2 มอบอาหาร น้ำดื่ม และผ้าห่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนกุดเป่ง ม.6
16 อบจ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
17 PEA วารินชำราบ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
18 บ.ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด มอบน้ำดื่มและอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 คณะสงฆ์จังหวัดชุมพร ร่วมกับสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร และชาวชุมพร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนดอนงิ้ว
20 สโมสรไลออนส์ศรีนครอุบลราชธานี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 520 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting