1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกับ ชมรมสือมวลชนสีขาว ,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ และสำนักงานตำรวจภูธรวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น.นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน มาร่วมเป็นเกียรติ โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

Read Article

ประชุมรับฟังโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนายสุรศิริ  อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมรับฟังโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบประกันการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานรองรับสังคมผู้สูงอายุของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  พร้อมด้วย นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่1

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV


ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 391 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting