1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

เลือกตั้งเทศบาล 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดต้นแต้ และบริเวณวัดผาสุการาม เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น.

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และบุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

งานป้องกันฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ จ่าเอกประกาศ ตระการไทย  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เป็นผู้แทนรับใบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงาน และบุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

Read Article

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย 2 ราย นายหนูสิน ประทัง และนางหอมหวน ประทัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายกิตติพศ ผิวคำ อายุ16ปี โดยมีนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยาน

Read Article

ภาพบรรยากาศ ตลาด“น้ำโจ้กสุขใจ”สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ วันพุธ

กองสวัสดิการและสังคม

 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก ประชาชนต่างพากันมาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาด “น้ำโจ้กสุขใจ” สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์เมืองวารินชำราบ  ซึ่งมีสินค้าชุมชนทั้งของกินของใช้ให้เลือกซื้อกว่า 50 ร้านค้า จาก 28 ชุมชน

Read Article

เลือกตั้งเทศบาล64


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting