1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนการงาน ตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ และพนักงานครูเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และเอาชนะความยากจนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 140 คน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ และพนักงานครูเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

Read Article

กิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประวาริน สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการสอนแก่นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาด

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้จัดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

จิตอาสา อุทกภัย

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting