1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากบริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบบริจาคสิ่งของมามอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  สาขาวารินชำราบ เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของมามอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยมี นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายจ่าแปวิจิตร วีระคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ และครู ในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองวารินร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา 12 สิงหาคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด  เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ปัดกวาดเก็บขยะมูลฝอย ถากถางหญ้า ตัดกิ่งไม้ในถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีลงนาม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ วัดวรรณวารี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ , ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่องตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) , ประธานชุมชนหนองตาโผ่น , ประธานชุมชนหนองกอก และตัวแทนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ร่วมพิธีลงนามใน MOU  "บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เพื่อดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐจึงมีความตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวัดในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 122 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting