1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา

กองคลัง

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง  เทศบาลเมืองวารินชำราบ        ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่พัสดุประจำศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 3 แห่ง ร่วมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564   เพื่อจรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา

Read Article

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย          นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

Read Article

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่3/2564

สำนักปลัดฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน , มอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานในคราวที่ผ่านมา

Read Article

ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล ครั้งที่ 5/2564

สำนักปลัดฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ         นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และโครงการที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป


Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting