1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีทักษะในการฝึกอาชีพ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด ประจำปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณตลาดสด แห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ดำเนินดารออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ของแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ


Read Article

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ครั้งที่ 4/2562 เพื่อขออนุมัติแผนจัดการสุขภาพปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562

Read Article

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ตรวจประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, น.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน และรับเกียรติจากนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานทะเบียนดีเด่น ซึ่งได้มาตรวจประเมินผลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ตามโครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา ประเภทจำนวนราษฏร ไม่เกิน 30,000 คน ประจำปี 2562

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting