1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สโมสรโรตารี่มูลริเวอร์มอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. คณะสมาชิกสโมสรโรตารี่มูลริเวอร์ อุบลราชธานี ได้มามอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5)

องค์กร JICA ร่วมกับกรมอนามัย และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมอปพร. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan Internalional Cooperation Agency :JICA) และเจ้าหน้าที่จากทางกรมอนามัย ซึ่งได้เดินทางมาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอโครงการความร่วมมือด้านการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย จ.ศรีสะเกษ ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้นำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พรือ อปพร. เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชุมหารือชุมชนวัดผาสุการาม ในการดำเนินโครงการจัดการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำในชุมชน

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนวัดผาสุการาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะทำงานชุมชนวัดผาสุการาม ได้ร่วมกันประชุมหารือถึงการพิจารณาแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำในชุมชน

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560 จัดโดยกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 202 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting