1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่....เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ซึ่งได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง

 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับน.ส.มัญชรี จันทคล้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

Read Article

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนท่ากอไผ่เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมงานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมส่งนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าฯจ.อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี น.ส.วีรวรรณ เตียสกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มาร่วมส่งนายคันฉัตร  ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม


Read Article

บรรยากาศการยื่นเอกสารยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 เนื่องด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ และผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ มาทำการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิของตน

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting