1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (1 มี.ค. 2560)

 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. ที่หอประชุมประชาวาริน หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคคาดิโอ ตามนโยบายให้ข้าราชการไทยออกกำลังกาย

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝึกภาคปฏิบัติโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการฝึกทบทวนภาคปฏิบัติแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะทำงานชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 81 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting