1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานเทศบาล ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมในกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2559

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ และสำนักงานสาธารณสุขวารินชำราบ จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ชาวเมืองวารินชำราบรวมใจแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง และชาวเมืองวารินชำราบ รวมใจแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชุมชนเกตุแก้ว, ท่าบ้งมั่ง, ดีงาม

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบจากทุกกองฝ่าย ได้ลงพื้นที่ประชุมเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในชุมชนเกตุแก้ว ท่าบ้งมั่ง และดีงาม

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting