1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพอสม.ประจำเดือนกันยายน 2559 และพิธีมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาแก่ศสม.ช.

 วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องปะะชุมประทุมเทพภักดี 2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอสม.ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลท่าศิลา ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ประจำปี 2559

 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมด้วยดร.จารุณี อนุพันธ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรายงานผลการศึกษาตามโครงการศึกษาประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2559


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเตย ในการศึกษาดูงานเร่องการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเตย จ.ราชบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

Read Article

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting