1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สถิติการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตการก่อสร้าง และออกหมายเลขประจำบ้าน ประจำปี 2563

สถิติการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตการก่อสร้าง
และออกหมายเลขประจำบ้าน ประจำปี 2563
ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ลำดับ

เดือน

จำนวน
(หลังคาเรือน)

หมายเหตุ

1

ตุลาคม 2562

5


2

พฤศจิกายน 2562

7


3

ธันวาคม 2562

9


4

มกราคม 2563

2


5

กุมภาพันธ์ 2563

9


6

มีนาคม 2563

5


7

เมษายน 2563

6


8

พฤษภาคม 2563

13


9

มิถุนายน 2563

10


10

กรกฎาคม 2563

13


11

สิงหาคม 2563

8


12

กันยายน 2563

10


 

รวมทั้งสิ้น

97

 


ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
อ้างอิงจาก หนังสือที่ อบ 52101/61 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2564

  สถิติการให้บริการประชาชน
Secured by Siteground Web Hosting