1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

หัวหน้าส่วนการงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  หัวหน้าส่วนการงานได้นำพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  เข้าอวยพรนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี

Read Article

พิธีเปิดการอบรมและประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559

 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมและชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด

Read Article

คณะเจ้าหน้าที่และกรรมการชุมชนจากเทศบาลตำบลบรบือ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

Read Article

อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบออกกำลังกายตามดำริของพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี

 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่ลานแอโรบิค สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคตามดำริของพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน

 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting