1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากบริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบบริจาคสิ่งของมามอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  สาขาวารินชำราบ เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของมามอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยมี นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายจ่าแปวิจิตร วีระคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ และครู ในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา 12 สิงหาคม

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด  เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ปัดกวาดเก็บขยะมูลฝอย ถากถางหญ้า ตัดกิ่งไม้ในถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีลงนาม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ วัดวรรณวารี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ , ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่องตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) , ประธานชุมชนหนองตาโผ่น , ประธานชุมชนหนองกอก และตัวแทนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ร่วมพิธีลงนามใน MOU  "บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เพื่อดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐจึงมีความตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวัดในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting