1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานพิจารณา กำหนดค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปและค่าบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยที่ติดเชื้อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองช่างสุขาภิบาล ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานพิจารณา กำหนดค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปและค่าบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยที่ติดเชื้อ และแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบเทศบาลเมืองวารินชำราบ


Read Article

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เดินทางไปให้การต้อนรับ นายธนาคม กองเพียร ซึ่งได้(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน  ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับ นายธนาคม กองเพียร ได้(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมให้การต้อนรับ คณะนักวิ่งในโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  เวลา 15.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ครูจากโรงเรียนในสังกัด,ตัวแทนนักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิ่งในโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดอุบลราชธานี


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบกิจการค้า บริเวณถนนสถิตนิมานกาล (ตลาดโต้รุ่ง หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบกิจการรถเข็นจำหน่ายอาหาร บริเวณถนนสถิตนิมานกาล (ตลาดโต้รุ่ง หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบพื้นผิวจราจร บริเวณถนนสถิตนิมานกาล และการตีเส้นบังคับจราจร

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อให้การจัดงานกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของชมรมผู้สูงอายุจึงจัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและเตรียมงานโครงการ ในเดือนธันวาคม 2561

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 109 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting