1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลุมพุก จ.ยโสธร ศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลุมพุก จ.ยโสธร  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลสามแยก จ.ยโสธร ในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน

 วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลสามแยก จ.ยโสธร ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจากเทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนำถุงมามอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำถุงยังชีพจำนวน 247 ชุด และข้าวเหนียวกุดเชียง  มามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสามขา จ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

 วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสามขา จากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 126 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting