1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ Big Cleaning Day ภายในบริเวณวัดเลียบ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ วัดเลียบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้นำพนักงานทำความสะอาดร่วมกับกำลังพลทหารจาก มทบ.22 ร่วมทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดเลียบ

Read Article

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 มีนาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขออนุมัติแผนจัดการสุขภาพปีงบประมาณ 2563

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ Big Cleaning Day ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำพนักงานทำความสะอาด ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมพลังสู้ ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID – 19)

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ Big Cleaning Day วัดเสนาวงศ์ และสำนักงานกรมทางหลวง

วันที่ 24 มีนาคม 2563  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้นำพนักงานทำความสะอาด 2 ชุด ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day โดยชุดที่1 ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดเสนาวงศ์ ชุดที่ 2 ทำความสะอาดภายในสำนักงานกรมทางหลวง

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ Big Cleaning Day วัดผาสุการาม และที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้นำพนักงานทำความสะอาด 2 ชุด ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day โดยชุดที่1 ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดผาสุการาม ชุดที่ 2 ทำความสะอาดภายในที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting