1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ฝึกภาคปฏิบัติโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการฝึกทบทวนภาคปฏิบัติแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะทำงานชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล Big Cleaning Day

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณหน้าสดเทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่ 1 ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล Big Cleaning Day ตามโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2560

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมงานสภากาแฟอุบลราชธานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting