1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
* ร.ส.ม. = ระดับสมมติ  **รทก. = ระดับน้ำทะเลปานกลาง


**ทั้งนี้ หากระดับน้ำลดลงต่ำกว่าระดับ 7 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ปรกติ ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจะได้ดำเนินการปิดศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม

ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทาง โทร. 045-321199, 045-321999, 045-321523 ตลอด 24 ชม.

ข้อมูลจาก
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน http://hydro-4.rid.go.th/
ข้อมูลจาก: ระบบโทรมาตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://watertele.egat.co.th
ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ http://www.dwr.go.th/report 
ระบบข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย http://www.tnmc-is.org/การติดตามปริมาณน้ำ/

____________________________________________________________________________

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ *** อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล


จิตอาสา อุทกภัย

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting