1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กอสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมโครงการสานพลัง ก้าวสู่เมืองวาริน ถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ,หัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง และรับเกียรติจากายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานได้กล่าวต้อนรับ

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนเมษายา 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางญาณผกา สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

Read Article

กีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2562


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562

  วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ศาลปู่เดช บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายคำ อ่อนจันทร์ รองประธานสภาเทศบาลได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเทศบาล เมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting