1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมรับฟังแนวทางโครงการการพัฒนาผังแม่บทเพื่อการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น

กองช่าง

 วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางโครงการการพัฒนาผังแม่บทเพื่อการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Read Article

ออกเตือน ผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกเตือน ผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ความสะอาด Big Cleaning Day ณ บริเวณถนนสถิตนิมานกาล (ตลาดโต้รุ่ง หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำพนักงานภาคสนาม ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day และยังได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค

Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 แจกหน้ากากอนามัย และ Big Cleaning Day บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลฯ แห่งที่1

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 20.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้นำพนักงานภาคสนาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 แจกหน้ากากอนามัย และร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting