1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ

สำนักปลัดฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมการประชุมในครั้งนี้

Read Article

แกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำ แกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบรับการตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

สำนักปลัดฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะกรรมการตรวจประเมินตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นางสาวธันยพร สาธุภาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและตรวจสอบ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการฝึกแจ้งเตือนภัย อพยพประชาชนจากอุทกภัย และตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

งานป้องกันฯ

 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมการฝึกแจ้งเตือนภัย อพยพประชาชนจากอุทกภัย และตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสนามทุ่งคำน้ำแซบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้มาใช้บริการสนามทุ่งคำน้ำแซบ ในการห้ามสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ โดยผู้ที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะมีความผิดตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

Read Article

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting