1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสุวิมล  ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล , นางสาวสุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ทำพิธีส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ครั้งที่ 3/2561 เพื่อขออนุมัติแผนจัดการสุขภาพปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับหน่วยงานทหารและสำนักคุมประพฤติอุบลราชธานีดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ บริเวณวัดผาสุการาม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานทหารและสำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน ประจำปี 2561 ณ บริเวณวัดผาสุการาม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมโครงการจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวและคณะเภสัชกรฝึกปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ปฐมภูมิ ได้จัดประชุมการจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561


นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 151 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting