1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคมนางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


น.ส.จุลมณี  ทองทาบ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.พรวิภา  ศรียาภัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.สุรไกร โคตรบุรี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


  บุคลากร

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting