1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองวารินชำราบภายใต้การนำของนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ต้องการที่จะให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ที่สะอาด สบายตา และสบายใจแก่ผู้ที่พบเห็น ตามวิสัยทัศน์ของเมืองวารินชำราบที่ว่า“วารินเมืองน่าอยู่   ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ เพิ่มพูนฐานเศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมดี ประชาชนมีคุณธรรม  นำชุมชนให้เข็มแข็ง ร่วมแรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ดังนั้น นายกจีระชัย จึงได้สั่งการให้พนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกปฏิบัติการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาไหล่ถนน เก็บกวาดขยะตามข้างทาง กำจัดเศษดินตามพื้นผิวถนน ฯลฯ เพื่อให้สมกับคำขวัญเมืองวารินน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และเพื่อให้เมืองวารินชำราบเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

  กองช่าง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting