1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ว่าฯเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายพื้นที่สถานีรถไฟเป็นห้องสมุดและสวนสาธารณะ

ผู้ว่าฯเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายพื้นที่สถานีรถไฟเป็นห้องสมุดและสวนสาธารณะ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ สถานีรถไฟอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี (กศน.) ได้จัดการประชุมมอบนโยบายโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟ ให้เป็นห้องสมุดและสวนสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ชุมชนและประชาชนที่มาใช้บริการสถานีรถไฟ โดยมีนายสุรพล  สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

  กองช่าง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting